ξυνίει

ξυνίει
συνίημι
bring
pres imperat act 2nd sg
συνίημι
bring
pres imperat act 2nd sg
ξυνί̱ει , συνίημι
bring
imperf ind act 3rd sg (attic epic)
συνίημι
bring
imperf ind act 3rd sg (attic epic)

Greek morphological index (Ελληνική μορφολογικούς δείκτες). 2014.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”